Veelgestelde vragen

Voor Eindgebruikers

De applicatie is te zien op alle platforms via de webbrowser. Voor uw telefoon kunt u de app gratis downloaden via de App Store (iPhone) en de Playstore (Android) De telefoonversie toont minder gegevens, en informeert u over de stand van zaken van vandaag. Wilt u meer informatie en historische gegevens inzien, kunt u het best inloggen op een tablet of op uw PC. Dan krijgt u een compleet overzicht.

De tussenmeter die de stroomopwek meet is zeer nauwkeurig. Toch kunnen er kleine verschillen ontstaan. Dat is niet verontrustend. De verschillen tussen werkelijke opwek en gemeten opwek is kleiner dan 1%.

Als u een gateway van TMX heeft, werkt deze standaard niet via de router van de bewoner. Heeft u echter een EDB kan dit wel voorkomen. Als u in dat geval 1 keer per week de wifi in ieder geval weer aanzet of in geval direct als u van vakantie terugkeert, is dat geen probleem. De realtime functie van de applicatie werkt gedurende deze tijd echter niet, omdat daarvoor een continue verbinding met het internet nodig is.

Stuur een bericht via het contactformulier en geef aan wat er niet werkt. Het helpt hierbij als u uw gebruikersnaam (emailadres) en uw woonadres opgeeft.

Voor de werking van de verschillende functionaliteiten hebben we een korte handleiding gemaakt. Deze treft u rechtsbovenin onder de 'i' nadat u bent ingelogd op de applicatie.

 

Watch-E levert de applicatie niet direct aan consumenten. De applicatie wordt geleverd aan aannemers, installateurs en woningcorporaties, die de applicatie aanschaffen voor eindgebruikers (particulieren en huurders).

Voor Ketenpartijen

Als u inlogt op HelloData, kunt u kiezen voor Verwijderen of Vervangen van de EDB. Kies voor de laatste optie, vul het serienummer en VC-code in, en uw nieuwe EDB werkt weer. Er gaan geen gegevens verloren in de applicatie.

Monitoring is in het geval van EPV-woning, NOM_Keur of een woning vallend onder SWK Garantie- en waarborgregeling, verplicht. Om gebruik te maken van de energieprestatievergoeding (EPV) is een eis dat de (nul-op-de-meter) woning gemonitord wordt met MID gecertificeerde hardware. In de NOM-Keur tabel is opgenomen dat monitoring en frequente rapportages aan bewoners verplicht is. Bovendien biedt monitoring diepgaande inzichten in de prestaties van de woning. Om gegarandeerd nul-op-de-meter te leveren zullen deze inzichten verkegen moeten worden en waar nodig vroegtijdig ingespeeld moeten worden op afwijkingen. Ook kunnen aan de hand van monitoring de verschillende betrokken partijen, denk aan bewoner, woningcorporatie en bouwer, inzicht krijgen in voor hen relevante informatie. Zo kunnen afspraken gecontroleerd en nagekomen worden. Bij nieuwe woonconcepten zoals BENG, NOM-Keur en EPV-woningen is monitoring dan ook niet meer weg te denken.

Het is bij veel geldverstrekkers mogelijk om energiebesparende voorzieningen onder gunstige voorwaarden via de hypotheek te financieren. Bij energiebesparende voorzieningen mag dit tot 106 procent (in plaats van 102 procent) van de woningwaarde. Tijdens de inkomenstoetsing, waarbij wordt bepaald hoeveel er geleend mag worden, blijven investeringen voor energiebesparing tot maximaal 9.000 euro buiten beschouwing. Dit geldt ook voor woningen met een A++-label of een energieprestatiecoëfficiënt van maximaal 0,6. Bij een nul-op-de-meter-woning is dit bedrag zelfs € 27.000. De voorwaarde is wel dat het bruto jaarinkomen minimaal € 33.000 is. Ook moet er een energieprestatiegarantie zijn afgegeven voor een periode van minimaal tien jaar.

De volgende energiebesparende maatregelen kunnen in veel gevallen worden meegefinancierd:

  • HR-ketel
  • Warmtepomp
  • Zonneboiler
  • Zonnecellen
  • Spouwmuurisolatie
  • Dakisolatie
  • Vloerisolatie
  • HR++ beglazing

De financiering kan aangevraagd worden bij een hypotheekadviseur.  De bank controleert of het extra hypotheekbedrag daadwerkelijk wordt besteed aan energiebesparende maatregelen. Daarom zet de bank dit extra bedrag in een depot. Bovendien zal de bank u vragen om aankoopnota’s.

Verhuurders die hun woningen tot een (bijna) energieneutrale woning of nul-op-de-meter woning renoveren, mogen een energieprestatievergoeding aan hun huurders vragen. De verhuurder levert energie aan de huurder voor eigen gebruik door de energieopwekkende voorzieningen te financieren. De verhuurder mag hiervoor een energieprestatievergoeding in rekening brengen om zo deze investeringen terug te verdienen. Waar de huurder voorheen huur betaalde aan de verhuurder en de energierekening aan de energiemaatschappij, zal de huurder na de renovatie/bouw naast de huur ook een energieprestatievergoeding betalen aan de verhuurder. Het streven is dat de totale woonlasten voor de huurder niet stijgen t.o.v. de ‘oude’ situatie

NOM-Keur is een methode die zorg draagt voor kwaliteitsborging van de producten die gebruikt worden in nul-op-de-meter woningen. NOM-Keur waarborgt de kwaliteit van renovaties/nieuwbouwproducten aan de hand van technische specificaties en de ervaringen van de eindgebruiker, bij standaard Nederlandse klimaatcondities en een gemiddeld gebruik. In het NOM-Keur is vastgelegd aan welke specificaties nul-op-de-meter woningen minimaal moeten voldoen; daarbij gaat het niet alleen om technische eisen, maar bijvoorbeeld ook om comfort, het binnenmilieu, flora & fauna, veiligheid, en de communicatie met de bewoner/woningeigenaar. De NOM-Keur is een keurmerk ontwikkeld door de Stroomversnelling.

Een nul-op de-meter (NOM) woning is een nieuwbouw- of gerenoveerde woning waarbij de in- en uitgaande energiestroom cumulatief (zowel het gebouw- als bewonersgebonden energieverbruik) op jaarbasis per saldo nul is. Hierbij wordt uitgegaan van standaard klimaatcondities zoals gelden in Nederland en bij een standaard gebruik van de woning. Een aantal andere eisen zijn dat een nul-op de-meter woning is voorzien van zonnepanelen, een Warmtepomp en een Warmte Terug Win Installatie (WTW). Daarbij mogen dit soort woningen geen gasaansluiting hebben.