Wat is NOM-Keur?

NOM-Keur is een methode die zorg draagt voor kwaliteitsborging van de producten die gebruikt worden in nul-op-de-meter woningen. NOM-Keur waarborgt de kwaliteit van renovaties/nieuwbouwproducten aan de hand van technische specificaties en de ervaringen van de eindgebruiker, bij standaard Nederlandse klimaatcondities en een gemiddeld gebruik. In het NOM-Keur is vastgelegd aan welke specificaties nul-op-de-meter woningen minimaal moeten voldoen; daarbij gaat het niet alleen om technische eisen, maar bijvoorbeeld ook om comfort, het binnenmilieu, flora & fauna, veiligheid, en de communicatie met de bewoner/woningeigenaar. De NOM-Keur is een keurmerk ontwikkeld door de Stroomversnelling.