Wat betekenen de NOM-Keur en de NHG voor de monitoring?

Monitoring is in het geval van EPV-woning, NOM_Keur of een woning vallend onder SWK Garantie- en waarborgregeling, verplicht. Om gebruik te maken van de energieprestatievergoeding (EPV) is een eis dat de (nul-op-de-meter) woning gemonitord wordt met MID gecertificeerde hardware. In de NOM-Keur tabel is opgenomen dat monitoring en frequente rapportages aan bewoners verplicht is. Bovendien biedt monitoring diepgaande inzichten in de prestaties van de woning. Om gegarandeerd nul-op-de-meter te leveren zullen deze inzichten verkegen moeten worden en waar nodig vroegtijdig ingespeeld moeten worden op afwijkingen. Ook kunnen aan de hand van monitoring de verschillende betrokken partijen, denk aan bewoner, woningcorporatie en bouwer, inzicht krijgen in voor hen relevante informatie. Zo kunnen afspraken gecontroleerd en nagekomen worden. Bij nieuwe woonconcepten zoals BENG, NOM-Keur en EPV-woningen is monitoring dan ook niet meer weg te denken.