Hoe om te gaan met Bewonerscommunicatie in de EPV-woning?

Gepubliceerd op

Bewoners hebben op meerdere momenten behoefte aan ondersteuning bij de bewoning van hun zeer energiezuinige 0-opdemeter of BENG-woning en beheersing van de energiehuishouding.

Bij oplevering van de woning is het belangrijk dat de bewoner heldere uitleg krijgt over de werking en bediening van de technische installaties. Wanneer en door wie worden de filters vervangen, wat is het effect van open deuren en ramen op het energieverbruik, moet je wel of niet de thermostaat lager of hoger zetten, wat moet je doen bij storingen, etc.

De bewoner is bij oplevering vooral bezig met (her)inrichting, de nieuwe badkamer/keuken, meubels, wand- en vloerbekleding, dus zal niet direct open staan voor een uitleg over de monitoring en zijn energiehuishouding. Toch adviseren wij daar niet te lang mee te wachten. De belofte en het gebruik van de term 0-opdemeter schept verwachtingen die zonder een goede uitleg kan leiden tot teleurstelling of zelfs boosheid bij de bewoner. De toelichting zal moeten gaan over de EPV-vergoeding, de nog blijvende relatie met het energiebedrijf, de voorschotnota, het niet meer dan anders principe en de status van de jaarlijkse energiebundel die aangeeft wat de verhouding is tussen netgebruik en teruglevering.

Behalve de ‘harde’ monitoring in de vorm van hard- en software levert Watch-E ook aanvullende diensten en producten op het gebied van bewonerscommunicatie- en coaching. Juist in combinatie met een compleet en inzichtelijk bewonersportal levert dit veel meerwaarde.

Raadzaam is om bij bewonerscoaching niet zondermeer te kiezen voor een plenaire bijeenkomst, deze kan namelijk leiden tot een minder goede sfeer die versterkt wordt door degenen die het meest kritisch en mondig zijn. Persoonlijke gesprekken en huisbezoeken werken heel goed, zeker als je ook mensen terplekke laat zien hoe hun eigen energiegebruik is, wat het verloop is per seizoen, de status van hun eigen huishoudelijk gebruik, warm tapwater gebruik, etc. Help mensen ook om hun energierekening te doorgronden, want die is zelfs voor experts vaak niet te volgen. En energiebedrijven maken fouten, bijvoorbeeld verrekenen niet de teruglevering of ‘vergeten’ te salderen.

In het geval van persoonlijke begeleiding is het belangrijk dat de coach elke keer een gespreksverslag maakt, en dat de gemaakte afspraken worden nagekomen. Klachten en opmerkingen over de woning moeten serieus genomen worden, om eventueel groeiende ontevredenheid te de-escaleren. Nog een belangrijke tip: gebruik energiecoaches die weten wat een nul-opdemeter woning is, wat de kenmerken daarvan zijn, en hoe de energiehuishouding werkt. En een energierekening kunnen lezen en interpreteren. En laat de coaching gebeuren aan de hand van het energiedashboard dat de bewoners aangeboden krijgen. Daarmee kan je direct samen met de bewoner inzoomen op het specifieke energiegedrag van de bewoner en hem/haar direct laten zien wat de verbanden zijn tussen bijvoorbeeld zonopwek over het jaar in verband met het verloop van de energiebundel.

Nog een laatste tip: stuur bewoners regelmatig een update over hun energie-verbruik en opwek. Niet iedereen logt regelmatig in, en je wilt wel graag dat mensen optimaal gebruik maken van de mogelijkheden van de woning. Stuur een rapportje desnoods per post aan bewoners zonder internet. Dat kan bijdragen aan meer begrip en minder klachten.

Voor meer informatie over onze mogelijkheden voor bewonerscommunicatie- en coaching:

mijnenergiebundel.nl/#contact

Of stuur een email naar info@watch-e.nl