Kennissessie over EPV: de regels en het samenspel met bewoners - 31 augustus

Gepubliceerd op

Er is een aantal spelregels waar een woning aan moet voldoen wilt u als woningcorporatie gebruik maken van de "Energie Prestatie Vergoeding" (EPV). Weet u welke, soms technische, regels en voorwaarden dit zijn? En welke voorwaarden dit stelt aan uw eigen organisatie?

Deze bijeenkomst biedt inzicht in de verschillende regievormen waarvoor u als woningcorporatie kan kiezen om de EPV-vergoeding over langere termijn te kunnen innen én om de bewoners voldoende ‘mee te nemen’ in dit proces. Voor- en nadelen van ieder regiemodel komen voorbij. Uiteindelijk moet de vorm van de regie passen bij uw woningcorporatie en bij de garantiepartij met bijbehorende afspraken over bijvoorbeeld rapportages, monitoring, bewonersbegeleiding en storingsafhandeling.

Programma

We starten met een korte plenaire kennissessie over de techniek, de vorm en de inhoud van EPV-monitoring en -management. Aansluitend zijn er twee interactieve workshops:

  1. Keuze van regievorm: workshop over de verschillende regievormen en de kenmerken. Welke regievorm past bij welke EPV-portfolio, hoe is de omgang met garantiepartijen én bewoners per regievorm? Deze workshop wordt geleid door Marjet Rutten;

  2. Bewonerscommunicatie en -begeleiding: workshop over hoe de huurder het leven in de EPV-woning ervaart. Welke communicatiemomenten en –vormen zijn cruciaal? Hoe krijgen de bewoners een positief gevoel bij hun nieuwe woning en welke middelen helpen hierbij. Hoe communiceer je met de bewoner over de EPV en de energierekening c.q. voorschotnota. Hoe ga je als woningcorporatie om met weerstand. Vragen waarop we tijdens de workshop antwoorden geven. Deze workshop wordt geleid door Yvette Feld.

De workshops zijn interactief en helpen u als woningcorporatie en uw bouwpartners passende keuzes te maken in regievorm en programma van eisen in de samenwerking met ketenpartners ten aanzien van bewonersbegeleiding, regievoering over de prestatiegarantie, rapportages en monitoring.

Aanmelden kan via de volgende link: Kennissessie over EPV regels en samenspel met bewoners