Privacyverklaring

Persoonsgegevens van klanten en bezoekers worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Watch-e houdt zich in alle gevallen aan de eisen die zijn gesteld in de Wet bescherming persoonsgegevens. De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is Watch-E BV.

Verwerken van persoonsgegevens
Bij gebruik van deze website kan er om jouw persoonsgegevens gevraagd worden. Deze gegevens worden door Watch-e gebruikt voor het accepteren van jouw aanvraag.
Persoonsgegevens worden niet verkocht of ter beschikking gesteld aan derden, mits je daar nadrukkelijk toestemming voor hebt gegeven.
Persoonsgegevens worden met de grootste zorg behandeld en opgeslagen in niet publiek toegankelijke databases. Verbruiksgegevens worden in een aparte database opgeslagen.

Versleutelde gegevens
Alle gegevens worden versleuteld verstuurd met behulp van SSL; een veilige SSL verbinding kun je herkennen aan het plaatje gelijkend op een slot  in de statusbalk van jouw browser
Watch-e.nl houdt algemene bezoekgegevens bij, zoals de meest geraadpleegde pagina’s. Het doel hiervan is om de website en onze dienstverlening blijvend te optimaliseren.

Gebruik van cookies
Deze Watch-E website kan gebruik maken van “cookies” om je te helpen bij het aanmelden en om jouw online activiteiten te personaliseren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een website aan jouw internet browser worden gestuurd, die het tekstbestand op de harddrive van jouw computer plaatst. Hierdoor is de website in staat om je bij een volgend bezoek te herkennen. Cookies kunnen niet worden gebruikt om programma’s uit te voeren of virussen op jouw computer over te brengen. Als het niet nodig is dat een cookie persoonsgegevens opslaat, doet Watch-E dat niet. Je kunt zelf bepalen of je cookies accepteert of weigert. De meeste browsers accepteren automatisch cookies, maar via de instellingen van jouw browser kun je zorgen dat cookies worden geweigerd.

Als je ervoor kiest cookies te weigeren, kan het voorkomen dat je je niet kunt aanmelden bij, of gebruik kunt maken van, de interactieve functies op de Watch-E website en services waarvoor cookies noodzakelijk zijn. De geldigheidsduur van de cookies is dertig dagen na de laatste inlogdatum dan wel de einde van een sessie.

Tijdens je bezoek aan onze website kunnen wij informatie verzamelen over jouw bezoek, inclusief de pagina’s die je bekijkt, de koppelingen waarop je klikt en de andere acties die je onderneemt. Daarnaast verzamelen we bepaalde standaardinformatie die jouw browser naar elke website verzendt die je bezoekt, zoals jouw IP-adres, het type en de taal van de browser, de tijd van jouw bezoek en het webadres van waaruit je onze website bereikte. Voor zover het persoonsgegevens betreft zullen we deze alleen gebruiken voor de beschreven doeleinden en niet langer bewaren dan noodzakelijk is,voor deze doeleinden.

Wijziging privacy en cookie policy
Deze privacy en cookie policy kan eenzijdig door Watch-E worden gewijzigd. Wijzigingen treden in werking op de datum vermeld op de bekendmaking. Wij adviseren je regelmatig deze privacy en cookie policy na te lezen op eventuele wijzigingen.

Aansprakelijkheid
Watch-e.nl is met de grootst mogelijke zorg samengesteld.  Er kunnen geen garanties worden gegeven met betrekking tot de volledigheid of juistheid van de informatie op Watch-e.nl.
Watch-e.nl kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van de informatie of voor de gevolgen van het gebruik daarvan.

Aan alle gegevens weergegeven op Watch-e.nl kunnen geen rechten worden ontleend.

Verwijzingen en hyperlinks
Op alle verwijzingen en hyperlinks naar sites van derden heeft Watch-E.nl  geen invloed op juistheid, volledigheid en actualiteit; hier kunnen we dan ook geen aansprakelijkheid voor accepteren.

Copyright
Niets van deze website mag zonder schriftelijke en voorafgaande toestemming van Watch-e.nl worden gereproduceerd of gebruikt, anders dan voor persoonlijk, niet bedrijfsmatig gebruik.
Alle rechten van de op Watch-e.nl gegeven informatie zoals logo’s, teksten of foto’s zijn eigendom of zijn met instemming van de betreffende eigenaar opgenomen.

Wijzigingen
Wij behouden ons het recht voor om alle inhoud weergegeven op Watch-e.nl op ieder moment te wijzigen zonder dat voorafgaande aankondiging.

Toepasselijk recht
Op het gebruik en de informatie van onze website/internetdiensten is Nederlands recht van toepassing.